Beseño

Nesta parroquia pódese visitar o Castro de Baiobre de Branza, en canto a patrimonio arqueolóxico. A igrexa parroquial de San Cristovo e o seu Cruceiro, na Igrexa; Casa Reitoral e Capela do Socorro, en Beseño de Abaixo; Capela de Santa Isabel, en Baiobre e a Ermida de Augas Santas. Entre o seu patrimonio etnográfico destacan os Hórreos de Beseño de Abaixo, dá Casa dá Pena e Pombal, en Chousa dá Pena.

A Pena de Augasantas: