Touro

Nesta parroquia están situados a casa do concello, a piscina municipal, o cuartel da Garda Civil, o Centro de Saúde, a Área Recreativa da Santaia e outros edificios de interese, como o Centro de Interpretación Río Ulla. A Igrexa parroquial está situada na aldea de O Barral, ainda que hai outra construida na aldea de Fonte Díaz máis recentemente e que se usa con moita máis frecuencia: O Muíño de A Santaia ou o Lavadoiro de Bentín.

Área recreativa da Santaia