Una idea, un viaje está en Touro

Una idea, un viaje está en Touro. A miña ruta nesta viaxe ao interior finaliza en Touro, un concello que presume de ter máis de 40 kilómetros de sendas interconectadas entre si.

Muíños, cascadas que se suceden… Percorrer as Rutas dos Tres Ríos e a Ruta da Ribeira do Ulla é un exercicio excelente para conectar cos bosques, co patrimonio, co pasado desta terra e, sen dúbida algunha, con estos Camiños de Auga que guiaron os meus pasos nestos últimos días.

Gracias a todos por mostrarme o interior dese corazón verde.