Concello de Touro Concello de Touro Concello de Touro Concello de Touro

Turismo en Touro

Pistas Polideportivas

Existe unha pista polideportiva en cada parroquia, situada xeralmente, preto da Igrexa, do Salón Parroquial ou nalgunha zona de influencia.

Estas pistas foron creadas a partir de 1995 para o desenvolvemento e aproveitamento por parte dos cativos que viven noutras parroquias que non sexa a da capital, e que lles era difícil acceder ós recursos que se atopaban na mesma.

As pistas polideportivas, son pistas acondicionadas onde se sit&


Proxecto financiado por
Concello de Touro Agader Consellería do Medio Rural FEADER Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Xacobeo