Concello de Touro Concello de Touro Concello de Touro Concello de Touro

Turismo en Touro

Zonas de Recreo ou Parques Infantís

O concello creou en cada parroquia unhas pequenas áreas adicadas, fundamentalmente ós nenos, e sobre todo, destinadas ó seu divertimento. Estas son as zonas de recreo ou parques infantís.

Existe un parque infantil ou zona de recreo en cada parroquia, situado, xeralmente, preto do salón parroquial ou do campo de festexos.

Estas zonas contan cunha serie de equipamentos destinados a favorecer as actividades de ocio e esparcemento. Contan,


Proxecto financiado por
Concello de Touro Agader Consellería do Medio Rural FEADER Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Xacobeo